top of page

Pozabljamo na skrb zase, čeprav se zavedamo, da smo sami motor za delo

Updated: Sep 4, 2019


S pravim znanjem in prijemi lahko že en sam posameznik poskrbi za bolj zdravo delovno okolje, boljše odnose in delovno klimo ter vsesplošno boljše počutje zaposlenih. Če se sprašujete, kako bi lahko vi vnesli spremembe v vaše podjetje se udeležite izobraževanja, ki ga organizira Vitalno podjetje in Dobra pisarna ter postanite Ambasador zdravja v podjetju.


Ste vedeli, da je načrt promocije zdravja na delovnem mestu določen z zakonom?

Tako je, vsako podjetje, ki ima več kot 10 zaposlenih mora imeti izdelan načrt promocije zdravja na delovnem mestu (beri kasneje PZD). Največji problem v Sloveniji pa je ta, da tudi če ima podjetje izdelan PZD, ga ne upošteva in ne izvaja.

Da bo PZD v podjetju resnično uspešen mora njegove prednosti in smisel prepoznati predvsem delodajalec.

Če podjetje uredi PZD le zato, da zadosti zakonskim zahtevam in ga v praksi ne izvaja, potem delodajalec ne mora pričakovati, da bo bo program uspešen. Na drugi strani pa PZD-ji največkrat niso prilagojeni posameznemu podjetju, ampak so sami sebi namen.

Tudi to je namen programa Ambasador zdravja, da vašemu podjetju pomagamo izdelati primeren in v praksi tudi izvedljiv PZD. Poleg tega pa boste na izobraževanju prejeli:

  • Asistenco pri pripravi in izvedbi načrta PZD

  • Uporabne ukrepe

  • Aktualne prakse

  • Vaje za zdravo telo

  • Usposabljanje za duševno zdravje

  • Bogate izobraževalne vsebine, predavanja

  • Personaliziran program, ki ga sooblikujemo z vami

Kaj je Program promocije zdravja? PZD je obsežno orodje s katerim podjetje lahko deluje na področjih zdrave prehrane in gibanja, preprečevanje poškodb pri delu, delovnega okolja in odnosov, upravljanje s stresom ter na področju preprečevanja bolezni, povezanih z delom in življenjskim slogom.


Kdo je odgovoren za zdravje zaposlenih?

Odgovornost za zdravje je v rokah posameznika, vendar je od njegovega zdravja odvisna učinkovitost procesa dela. Vse prevečkrat se nam dogaja, da se z zdravjem začnemo ukvarjati, ko že občutimo, da je načeto. Pozabljamo na skrb zase, čeprav se zavedamo, da smo sami motor za delo.

Na drugi strani pa je odgovornost zdravja delavcev tudi v rokah delodajalcev, ki ustvarijo program in formulirajo strategije, ki zaposlenim omogočajo boljše delovne pogoje, več možnosti za rekreacijo in gradijo na boljših medsebojnih odnosih.


Kdo je ambasador zdravja?

Velikokrat se zgodi, da podjetje želi poskrbeti za boljše zdravje zaposlenih, a ne vedo kje bi se lotili, da bi izdelali primeren program promocije zdravja, ki bi se ga zaposleni udeležili. Zato velikokrat podjetje potrebuje določeno vzpodbudo in znanje, ki ga posameznik prejme preko programa Ambasador zdravja. Ta posameznik vso pridobljeno znanje prenese naprej v podjetje in motivira zaposlene, ki so na začetku mogoče še malo nezaupljivi in se programa ne želijo udeležiti.

Kot najbolj pomembno pa ambasador zdravja skrbi, da se promocija zdravja v podjetju nadaljuje in nadgrajuje in tako pride tudi do želenih rezultatov kot so bolj zadovoljni in zdravi zaposleni, manjša odsotnost iz delovnega mesta zaradi bolezni, boljša klima v podjetju in boljši odnosi med zaposlenimi.Postanite tudi vi Ambasador zdravja v vašem podjetju in že naredite prvi korak k bolj zdravemu in uspešnemu podjetju.


98 views0 comments

Comments


bottom of page