top of page
  • Writer's pictureKatja Gantar

Poslovna darila - Kdaj so obdavčena?

Konec koledarskega leta je čas, ko tudi podjetja obdarujejo svoje zaposlene in poslovne partnerje. Delodajalcem pa se takrat porajajo tudi vprašanja o davčnem priznavanju stroškov, obveznosti obračuna dohodnine in DDV.Od česa je obdavčenost z dohodnino odvisna? Davčno priznavanje stroškov je odvisno od vrste ugodnosti in od tega ali je obdavčeno z dohodnino. Če gre za z dohodnino obdavčeno darilo je odvisno od tega kakšna je vrednost darila, kdo je prejemnik darila in kakšno je razmerje med tistim, ki darilo podarja in prejemnikom.


Ali so darila davčno priznan strošek, je odvisno od tega, ali gre za:

  • za poslovni stik s poslovnim partnerjem: Ta darila se davčno obravnavajo kot reprezentanca

  • obdarovanje, pri katerem se prejemnik darila in obdarovalec ne srečata: V tem primeru gre za darila zasebne narave in so davčno nepriznani stroški (znesek darila ne sme presegati 42 EUR)


Darila za poslovne partnerje

Kdo so poslovni partnerji? Za poslovne partnerje štejejo pravne in fizične osebe, s katerimi davčni zavezanec poslovno sodeluje oziroma je ali bo sodeloval. Darila v obliki stvari in pogostitve poslovnih partnerjev so za namene DDPO  in so praviloma stroški reprezentance.

Stroški reprezentance, ki nastanejo le v razmerju s poslovnimi partnerji, kot so stroški pogostitev, zabav in daril, so po Zakonu o DDPO davčno priznani v višini 50 % vrednosti.Darila za zaposlene

Ali so darila obdavčljiva z dohodnino je odvisno od tega, ali vrednost posameznega darila v obliki stvari ali denarja, od istega darovalca, v davčnem letu presega 42 EUR, oziroma vrednost vseh daril 84 EUR. Do teh vrednosti, darila niso predmet obdavčitve z dohodnino. Boniteta se obračuna tako pri darilih v zvezi z delovnim razmerjem kot tudi pri darilih v zvezi z drugim pogodbenim razmerjem (na primer podjemna pogodba, avtorska pogodba).  Izjeme so le poslovna darila, ki jih delodajalec občasno podari in v enem mesecu ne presežejo vrednosti 15€.


Čeprav je obdarovanje poslovnih partnerjev v tem času prijetno opravilo, je administracija v določenih primerih zahtevna in nas lahko spravlja pri poslovnih partnerjih v neprijeten položaj. Temu se lahko izognemo tako, da podarjamo darila manjših vrednosti, ali razmislimo o alternativah.


Vedno več podjetij se odloča, da sredstva, namenjena obdarovanju poslovnih partnerjev, podarijo dobrodelnim organizacijam. Tako poleg družbene odgovornosti, polepšajo predpraznični čas pomoči potrebnim, in hkrati uveljavijo davčno olajšavo od donacij dobrodelnim organizacijam.

78 views0 comments

Comments


bottom of page