top of page

[INTERVJU] Koliko podjetji v Sloveniji skrbi za zdravje zaposlenih?Pobudniki iniciative Zdrav pri delu so spregovorili o tem, kako pomemben je program promocije zdravja na delovnem mestu (skrajšano PZD) za zadovoljne zaposlene in uspešno rast podjetja.


Strokovnjaki, ki stojijo za iniciativo Zdrav pri delu:
Maja Rihar: ustanoviteljica Dobre pisarne in svetovalka za dobro počutje v pisarni.
Kaja Kosec: specializirana za področje poslovne etike in ustanoviteljica zavoda Za dialog.
Jure Cerar: visoko certificirani trener NLP veščin, direktor podjetji Internacionalni šport in Vitalno podjetje.

Zakaj podjetje potrebuje program PZD?

Kaja: Z zakonodajo ob strani, ker ta včasih ni dovolj velik motivator, s PZD posodobimo podjetje in same odnose. Program blagodejno vpliva na počutje zaposlenih, kar prinese večjo motivacijo.


Kdo so ambasadorji zdravja znotraj programa Zdrav pri delu?

Jure: Če so zaposleni sami tisti, ki pomagajo, vodijo projekte in opozarjajo, bo več možnosti, da program zaživi. Ambasadorji zdravja so posamezniki, ki jim damo potrebno znanje in orodja o tem, kaj je PZD in kako znotraj podjetja doseči želene rezultate. Ambasadorji so gonilna sila zdravja znotraj podjetja.

Jure je visoko certificirani trener NLP veščin, direktor podjetja Internacionalni šport d.o.o. in idejni oče za projektom Vitalno podjetje

Kaj inšpektor preverja v okviru programa PZD? Jure: Zakonodaja določa, da mora vsako podjetje, ki ima 10 ali več zaposlenih imeti izdelan načrt, pri tem vam lahko pomagamo tudi pri projektu Zdrav pri delu. Program mora imeti odgovorno osebo, ki je zadolžena, da se tudi v praksi izvaja.

Poleg tega pa mora podjetje predvideti neka sredstva in čarovnico porabe.

Kaja: Vsako podjetje je zgodba zase, ima svoje posebnosti, okolje in zaposlene, zato mora biti program aktualen in personaliziran.

Koliko podjetja vlagajo v programe? Gre tudi brez sredstev?

Jure: Če je podjetje resno, želi izvesti konkretne ukrepe in narediti neko spremembo, potem za to vsekakor potrebuje sredstva.

Maja: Določene stvari lahko podjetje naredi brez sredstev, kot na primer vaje na delovnem mestu in ozaveščanje o zdravem načinu življenja. Za ostale ukrepe, ki posegajo v proces dela pa je potrebno predvideti določena sredstva.

Maja je svetovalka za dobro počutje v pisarni, podjetnica, organizatorka dogodkov.

Kdo je odgovoren za izvedbo programa, je to lahko ambasador? Maja: Podjetja se odločijo za nekoga, lahko je to tudi ambasador zdravja. Ker gre za precej novo stvar, se podjetja največkrat odločijo, da dajo to zadolžitev kadrovski službi, kar pa ni vedno najboljša izbira.

Kaja: Odgovornost je deljena, zagotovo do neke mere je tudi delodajalec odgovoren, če se zaposleni ne držijo programa. Tako kot pri varstvu pri delu, kjer mora delodajalec zagotoviti zaščitno opremo, a veliko delavcev ne nosi na primer čevljev s kapico, ker so neudobni. Gre za isto raven soodgovornosti delodajalca, saj gre za zdravje in varnost zaposlenih.

Jure: Predvsem mora imeti odgovorna oseba dve stvari: Čas in sredstva! Če pade ta odgovornost na osebo, ki nima časa, bo podjetje težko kaj doseglo.


Kakšne so trenutno prakse na področju zdravja pri delu?

Maja: Veliko podjetji ne glede na zakonodajo sploh še nima izdelanega PZD-ja. Jure: Veliko podjetji uredi PZD, ampak ga imajo le zato, da ga lahko pokažejo inšpektorju. PZD mora biti ažuren in vezan na trenutno stanje podjetja.

Kaja: Kar nekaj podjetji ima dobre prakse, a se zaposleni nanje ne odzivajo in se ne udeležujejo aktivnosti, velikokrat zato ker so v popoldanskem času. Delodajalec gre v to z dobrim namenom, ampak ne sistematično.

Kaja

Na kaj morajo biti podjetja najbolj pozorna? Kaja: Da naredijo analize in posnetke stanja in pravilno tolmačijo rezultate, ki so osnova za pripravo načrta. Določiti morajo budžet in časovnico, poleg tega pa se ne smejo ustrašiti globinskih procesov, kot so odnosi in komunikacija.

Jure: Zavedati se morajo, da je to proces. Pomembno je, da vodstvo ve, kaj želi s programi doseči, kaj so cilji in kam gre vizija glede na trenutno stanje v podjetju.


V kakšnem času lahko podjetja pričakujejo rezultate načrta?

Kaja: Odvisno od tega, česa se loti, zato je težko podati neko konkretno številko. So procesi, ki se nikoli ne zaključijo in jih mora podjetje peljati tekom celotnega poslovanja. Na začetku porabimo več časa, sčasoma pa postanejo stvari navada. Podjetju pa programi kot je Zdrav pri delu lahko ta proces precej olajšajo, saj vam pripravimo PZD tako kot je treba od A do Ž.


Več o projektu Ambasador zdravja in iniciativi Zdrav pri delu lahko izveste na brezplačnem dogodku Zdrav zajtrk:


Vabljeni na Zdrav zajtrk podjetniki, kadrovniki, obrtniki, menedžerji, vodstveni kadri javnega in zasebnega sektorja, ki pripravljate ali se zanimate za promocijo zdravja na delovnem mest .

PROGRAM

08:00 - 08:30  Prihod in zdrav zajtrk

08:30 - 08:45   Uvod v zdravje na delovnem mestu

08:45 - 09:05   Kaja Kosec; Ambasadorji zdravja v podjetju

09:05 - 09:25   Maja Rihar; Z aktivno pisarno do zdravja

09:25 - 09:45   Jure Cerar; V 3 korakih do vašega načrta promocije zdravja

09:45 - 10:00   Odprta debata in primeri dobrih praks

190 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page