top of page
  • Writer's pictureKatja Gantar

Delo v vročini in pravice zaposlenih

Updated: Feb 8, 2018

Vroče vreme lahko ustvari neprijetne delovne pogoje. Delodajalec mora zagotoviti takšno temperaturo zraka v delovnih prostorih med delovnim časom, da ustreza biološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in na fizične obremenitve, razen v hladilnicah, kjer se upoštevajo kriteriji za delo v mrazu.

Temperatura zraka sicer ne sme presegati 28 stopinj Celzija, razen v tako imenovanih »vročih delovnih prostorih«, kjer so temperature povečane zaradi delovne opreme (na primer peči, …), ki jo uporablja delodajalec pri izvajanju delovnega procesa. Velja, da je dovoljena temperatura 28 stopinj Celzija določena pri običajnih okoljskih toplotnih razmerah in dolgoletnih temperaturnih povprečjih. Če gre za običajen delovni prostor, kjer temperatura ne presega stalno 28 stopinj, potem mora delodajalec sprejeti določene ukrepe, da zmanjša neprijetno počutje delavcev.Kako izboljšati delovno klimo za delo v vročini?

Prostori naj bodo konkretno ohlajeni, a vendarle naj ne dajo občutka, da je prostor preveč hladen in pod valom hladnega zraka. Izjemno pomembni so pravočasni pregledi hladilnih naprav in klime, saj so filtri od lanske uporabe umazani. Lahko pa delodajalec razmišlja v smeri sprejemanja reorganizacijskih ukrepov in med vročinskimi vali prilagodi delovni postopek.

In sicer lahko sprejme spodnje ukrepe:

  • Prilagodi delovni čas in ga skrajša

  • Delavcem zagotovi daljše odmore

  • Delavcem da dostop in jim zagotovi zadostno količino hladnih brezalkoholnih napitkov

  • Zmanjša intenzivnost delaKaj pa minimalna temperatura?


Minimalne  temperature, katere bi moral zagotavljati delodajalec v delovnem prostorih, pravilnik ne določa. Vendar se pri zagotavljanju ustrezne temperature zraka v delovnih prostorih morajo upoštevati standardi za toplotno udobje. Po teh standardih je najnižja sprejemljiva temperatura za delo v pisarni 20 stopinj Celzija, priporočljiva pa 22 stopinj Celzija. Temperatura tal delovnih prostorov ne sme biti nižja od 19 stopinj Celzija.


Kaj storiti, če delodajalec ne upošteva pravil?

Najbolje je, da se delavec najprej obrne na svojega delodajalca in ga opozori na težavo. Če delodajalec ne sprejme določenih ukrepov in se delavec počuti ogroženega ima pravico zavrniti delo ali pa lahko pokliče inšpektorja.

87 views0 comments

Comentários


bottom of page