top of page
  • Writer's pictureKatja Gantar

6 nevarnih trendov, ki čakajo podjetja - 1. del

Staranje prebivalstva, spremembe delovnega okolja, nova pravila na trgu dela - le nekaj izmed sprememb, ki se že kažejo pri poslovanju EU podjetij. Kako se boste Vi spopadli s temi težavami?


Predstavljamo vam 6 trendov ki se nevarno bližajo in kako se na njih pripravljajo uspešna svetovna podjetja.
1. Staranje delovne sile


Delovna sila v Evropi se stara, strokovnjaki ocenjujejo, da bodo do leta 2030 v številnih državah delavci stari 55–64 let, tvorili 30 % ali več aktivne delovne sile. Poleg tega je velik problem tudi to, da se v mnogih članicah Evropske unije, med njimi je tudi Slovenija, dviguje tudi uradna upokojitvena starost.

Da bi preprečili povečanje števila poklicnih bolezni, si je treba prizadevati za varne in zdrave delovne razmere skozi celotno poklicno življenje.

Trenutne spremembe v Evropi so postali izzivi za zaposlene, delodajalce in organizacije:

- daljše poklicno življenje lahko pomeni daljšo izpostavljenost delavcev posameznim tveganjem;

- večji delež starejših delavcev pomeni, da je v delovnem okolju prisotno več ljudi s kroničnimi -zdravstvenimi težavami in zato posebnimi potrebami;

- vse večji pomen imajo preprečevanje nezmožnosti za delo, rehabilitacija in vrnitev na delo;

- na ravni družbe je treba obravnavati diskriminacijo na podlagi starosti ter razreševati medgeneracijske konflikte.

(Povzeto po projektu Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu - Zdrava delovna mesta za vse generacije)
2. Nevidni sovražnik - Prezentizem

Velikokrat delavci najprej pomislijo na službo in denar kot na svoje zdravje, zato se veliko ljudi na delovno mesto odpravi kljub temu, da so bolni - prezentizem. S tem povzročajo dodatno izčrpanost, epidemije v podjetjih in slabšo produktivnost.


Zaskrbljujoč je že podatek iz leta 2012, ko je 59,2% anketiranih odgovorilo, da so v zadnjem letu, kljub bolezni delali. Odstotek je kar za 20% višji od evropskega povprečja, ki znaša 39,2%.

Stroški prezentizma so ocenjeni kot 1,5 krat večji kot stroški bolniških odsotnosti - absentizma. So namreč prikriti in posredni:

  • Zmanjšana učinkovitost in kvaliteta opravljenega dela

  • Povečano število napak

  • Konfliktnost in razdralžjivost

  • Kritične napake pri delu

  • Prenos okužb

  • Slabša komunikacija

Kljub temu pa se večina podjetij še vedno v večji meri posveča predvsem zmanjšanju absentizma.
3. Nizka rodnost in primankljaj mlajšega kadra v EU

Porušena demografska slika prebivalstva, nizka rodnost ter revitalizacija trga dela tako v Evropi kot v Sloveniji bo v prihodnosti korenito zmanjšala število mlajših iskalcev zaposlitve, ki že oziroma bodo v prihodnjih letih vstopali na trg dela.

Raziskave kažejo, bo čez 5 let že četrtina  zaposlenih v Sloveniji starejših od 55 let, brez zadostnega računalniškega znanja pa skoraj polovica zaposlenih.

Strokovnjaki tako podjetjem svetujejo, da že danes glede na spreminjajočo demografsko sliko prilagodijo svoj način dela in razmišljajo o nadgrajevanju znanja obstoječega kadra ter v smer, kako s pomočjo učinkovitih ukrepov pritegniti talente v svoje podjetje.

Da narašča trend pomanjkanja mlade delovne sile priča tudi podatek iz leta 2016, ki nakazuje, da je v primerjavi z letom 2008 za polovico manj študentov, ki delajo preko študentskih servisov.26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page