top of page

RAZISKAVE

Znanstvene in strokovne raziskave jasno kažejo, da so programi ki promovirajo zdravje, vitalnost in dobro počutje zaposlenih, za podjetje pametna naložba in ne strošek.

do 11M

izgubljenih delovnih dni, letno

50%

zaposlenih doživlja simptome izgorelosti

1650

stroškov poškodb na zaposlenega, letno

Globalna svetovalna agencija PricewaterhouseCoopers (PwC), je sistematično pregledala 55 študij o donosnosti ter ugotovila, da je ekonomičnost promocije zdravja, med 2,3€ in 10,1€ na vloženi evro (PwC, 2008). S tem so potrdili navedbo evropske agencije za varnost in zdravje pri delu EU-OSHA, o ekonomičnosti vlaganj v promocijo zdravja.

2,3 €

10,1 €

Podobne ugotovitve je zabeležila tudi evropska izvršna agencija za potrošnike, zdravje, poljedelstvo in hrano. Od 15 programov za duševno zdravje zaposlenih, jih je bilo 12 tudi ekonomsko upravičenih (od 1,75€ do 83,73€ povrnjenih za vsak vloženi evro).

 

Po njihovem sklepu so programi so lahko zelo donosni vendar, sta potrebna strokoven pristop in pripravljenost na ukrepanje.
 

15

12

UČINKI UVEDBE PROGRAMOV ZA PROMOCIJO ZDRAVJA

PRODUKTIVNOST

72,9%

ljudi izboljša svojo
produktivnost na

delovnem mestu

ENERGIJA

87,6%

ljudi pravi, da
imajo več energije

KAKOVOST DELA

82,0%

ljudi izboljša
kakovost dela

DELOVNA KLIMA

79,4%

ljudi pravi, da je
delovna klima
bolj pozitivna

bottom of page