top of page
  • Writer's pictureKatja Gantar

6 nevarnih trendov, ki čakajo podjetja - 2- del

Staranje prebivalstva, spremembe delovnega okolja, nova pravila na trgu dela - le nekaj izmed sprememb, ki se že kažejo pri poslovanju EU podjetij. Kako se boste Vi spopadli s temi težavami?


Predstavljamo vam drugi del prispevka 6 trendov ki se nevarno bližajo in kako se na njih pripravljajo uspešna svetovna podjetja.4. Avtomatizacija dela

Raziskave v Ameriki so že leta 2013 pokazale, da bo 47 % služb prepuščenih avtomatizaciji v naslednjih dveh desetletjih. Do 2025 bodo računalniki prevzeli med 40 in 75 milijonov služb širom sveta.

A ni le ročno delo tisto, ki je izpodrinjeno. Tudi višje cenjena dela so v nevarnosti zaradi pametnejše programske opreme. Strokovnjaki menijo, da bi morala avtomatizacija na dolgi rok odpreti več možnosti za zaposlovanje, ne bi pa smela povzročiti velikih odpuščanj. 
5. Stres in izgorelost na delovnem mestu

Najpogosteje omenjene zdravstvene težave v zvezi z delom večini držav članic Evropske unije (EU) in tudi Sloveniji so stres, težave z depresijo in anksioznostjo. Zato je pomembno, da za duševno zdravje skrbimo tudi na delovnem mestu, saj tam zaposleni preživi tretjino svojega časa.

Po podatkih slovenske raziskave CINDI 2012 med odraslimi starimi med 25. in 64. letom, je pri približno 26% vprašanih stres doživlja zelo pogosto oziroma vsakodnevno. Stres tako vodi v izgorelost in v zdravstveni absentizem, ki je v primerjavi z drugimi evropskimi državami, v Sloveniji zelo visok.


Posledice stresa pa ne vplivajo samo na posameznika, temveč tudi na podjetje in njegovo poslovanje ter seveda družbo kot celoto. Stres na organizacijskem nivoju prepoznamo po sledečih simptomih: visoka raven absentizma, visoka fluktuacija zaposlenih in večje število delovnih nesreč.


Pomembno je razumeti obseg in razsežnosti stresa. Stres se ne pojavlja le pri določenih delovnih mestih, sektorjih in poklicih, temveč imajo vsi poklici, sektorji in industrije v sebi potencial stresa. Eden izmed načinov nižanja stresa na delovnem mestu je zaposlenim zagotoviti svojim zaposlenim zdravo delovno mesto ter programi rekreacije in promocije zdravja.
6. Povečanje števila delovne sile iz tujine

V zadnjem desetletju se je povečalo število »freelancerjev«, ki lahko za podjetja delajo, ko jih ta potrebujejo, delajo od doma in so cenejši, saj podjetje na njihov račun privarčuje veliko. V zadnjih petih letih se je povečalo tudi število strani, kjer lahko podjetja izrazijo povpraševanje, posamezniki podajo ponudbo, za vsako sodelovanje pa se pogajajo tudi glede plačila.

Tako lahko podjetja nenehno dostopajo, do poceni kadra, ki je motiviran in dela hitro, na drugi strani pa jim ni potrebno skozi zaposlitvene postopke ter jim ni potrebno plačevati bolniške in nadur. Strokovnjaki opazujejo trend, da veliko več podjetji najame tudi freelancerje iz tujine, ki ponujajo nižjo ceno kot domači delavci, a so velikokrat na ta račun premalo kvalificirani in ne delajo kakovostno, a vseeno so huda konkurenca dražjim in kakovostnejšim »freelancerjem«.

20 views0 comments

Comments


bottom of page