top of page

12 načinov, kako se spopadati s stresom na delovnem mestu


Delovni stres in izgorelost ogrožata naše zdravje, znižujeta kvaliteto našega življenja, vplivata na delovno uspešnost, kot tudi na kvaliteto življenja ljudi, s katerimi živimo.


Raziskave kažejo, da je približno polovica evropskih delavcem mnenja, da je stres na njihovem delovnem mestu pogost. Poudarjajo pogubne učinke z delom povezanega stresa na posameznike, posledično pa tudi visoko ceno, ki jo ta prinaša podjetjem in državam v širšem pomenu, saj je stres povezan s storilnostjo (npr. izostankom z dela).

Vpliv pretiranega doživljanja stresa se lahko kaže kot upad pozornosti, pozabljivost, povečan obseg napak, občutek živčnosti in razdraženosti, kot impulzivno in agresivno vedenje, …Dalj trajajoče doživljanje prekomernega stresa lahko privede do zdravstvenih težav, kronične utrujenosti in izgorelosti. Prav tako je doživljanje stresa na delovnem mestu povezano s slabimi odnosi na delovnem mestu, s slabšo produktivnostjo, absentizmom in presentizmom ter fluktuacijo zaposlenih.


12 prijemov s katerimi se boste lažje soočali s stresom na delovnem mestu in vsaj delno omejili njegove uničujoče učinke

 1. Pokažite svoja čustva! Ne zatirajte svojih občutkov!

 2. Vzemite si čas za družabno življenje! Ne odpovejte se konjičkom in prostemu času!

 3. Ne odlašajte! Naloge, ki jih morate opraviti, opravite takoj!

 4. Prerazporedite dolžnosti! Ne mislite, da morate vse opraviti takoj!

 5. Naučite se reči NE! Ni potrebno, da prevzamete vsako delo, ki vam ga naložijo!

 6. Privoščite si redne odmore za kavo, kosilo, klepet…

 7. Ne delajte nadur!

 8. Ne postanite zasvojeni! Vzdržite se zasvojenosti od alkohola, cigaret in hrane!

 9. Služba in dom naj bosta ločena! Službenega dela ne jemljite domov!

 10. Ne bodite vedno perfekcionist! Tudi 80 odstotni rezultat je dober rezultat!

 11. Prosite za pomoč! Če imate probleme, jih zaupajte kolegom.

 12. Ne pozabite, da je služba le služba!


Včasih je največji problem, da si priznamo, da na tak način, kot sedaj funkcioniramo, ne moremo več. To ni življenjski poraz, ampak rezultat prekomernih obremenitev, neprijaznega načina življenja, ki ga živimo; niti nismo žrtev, ki ji ni pomoči, znašli smo se v situaciji, ki je težka, potencialno za zdravje in kvaliteto življenja nevarna, ni pa nerešljiva in ni rešljiva v kratkem času. Pazite na svoje zdravje in ob prekomernemu stresu na to opozorite svoje nadarjene.

110 views0 comments

Comments


bottom of page