top of page

OBVEZNOSTI

Slovenske zakonske obveznosti v zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, 12/2011) jasno zapovedujejo, kakšne so obveznosti delodajalcev:
 
•   6. člen: Delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.
• 24. člen: Delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev.
•  32. člen: Delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja.
 
Žal slovenska zakonodaja tem navedbam ne sledi in obravnava programe rekreacije, wellnessa in druge aktivnosti kot odhodek, ki ni vezan na opravljanje dejavnosti podjetja, ampak nanje gleda zgolj v obliki bonitet. S tem tako na strani zaposlenega kot tudi na strani podjetja razvrednoti program in uvrsti te prejemke v enako kategorijo kot redni dohodek in zanje zahteva plačilo rednih prispevkov.

Tukaj nastopi program Vitalno podjetje, ki odpravi večino nerazumnih zakonskih ovir in omejitev, ter podjetjem omogoči večjo svobodo pri izvedbi in investiciji v programe za svoje zaposlene.

bottom of page